Search form

Lucas 10:1

Mibpemilì si Hisus te Pitu Nepulù wey Deruwa ne Etew ne Impeipanew Rin

1Guna su neipus arà ne ruen pitu nepulù ne ruma pà ne menge meama ne mibpemilì te Kerenan ne impeipanew rin ini te igeheruwa riyà te langun ne menge inged ne mehaan din ebayai.