Search form

Lucas 10:10

10Ugaid ne embiya ebpekeuma kew riyà te inged ne warà egalàhalà keniyu, ne pendiyà kew te ralan ne kahi kew riyà te menge etew te,