Search form

Lucas 10:6

6Embiya ruen ketà te valey ebperetiyaya wey egalàhalà keniyu ne dekelà se penaub te Eleteala kandan. Ugaid ne embiya kenà kew ran egelhelaan ne kenà edlaus kandan ke kebpenaub te Eleteala.