Search form

Lucas 10:7

7Ubpà kew ketà te valey ne ruen migalàhalà keniyu taman te egkeuma ke ked-awà niyu ketà te inged dan. Kenà kew ed-arat-arat te ked-ubpà niyu. Ne telimaa niyu misan engkey se idsaru ran wey ibpeinum dan keniyu su mehelalew ran en keniyu. Su ke etew ne egelevek ne dait ne edsukayan.