Search form

Lucas 11:13

13Sikiyu ne menusiyà ne kenà metidtu ne metau kew ne ebehey te meupiya riyà te anak niyu, na iyan pè be ke Amey niyu ne Eleteala riyà te langit kenà mebehey keykew te kedlumun dut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà embiya ebpembuyù kew riyà te kandin.”