Search form

Lucas 11:24

Ke Kedlived te Busew dut te Etew ne Midsuukan Din

(Mateo 12:43-45)

24Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Embiya ruen busew ne edsuuk te etew ne ed-awà en, ne riyà ebpevayà te memara ne tanà su ebpemengà te ubpaan din. Ne embiya warà egketuen din ne iyan egketahù te hinawa rin se, ‘Edliveran ku red ke mid-ubpaan ku.’