Search form

Lucas 11:36

36Su embiya egkerayahan ke langun ne lawa nu ne warà misan deisek dà ne kerusireman, ne medmerayag nevenar ke lawa nu iring te egketeyawan ka te sulù.”