Search form

Lucas 11:43

43“Iyan kew rà mekeyruwiru ne menge Peresiyu!” ke si Hisus. “Su riyà te baley ne ebpengedian te penduan te Hudiyanen ne ebpemilì kew te ebpinuuwan te sineruwan, ne embiya riyà kew te pedian ne iyan niyu igkesuat ne ed-edatan kew.