Search form

Lucas 12:27

27“Keniyan niyu rè ma te kevukaran ke engkey se kedtuvù dan. Kenà dan egelevek ne kenà dan ed-avel. Ne misan iring ketà ne igkahi ku keniyu te misan ke kewasa ne datù dengan ne si Salomon ne ke keupiya te velegkas din ne warà dà mekesusuluwan dut te keupiya te seveka keniyan ne kevukaran.