Search form

Lucas 12:48

48Ugaid ne ke edsugsuhuen ne warà din metueni neraan ke engkey se ibpehelevek te ebpengemuney kandin ne ruen mid-ulaula rin ne dait ne ibedasi kandin, ne ebedasan sikandin ugaid ne kenà dà utew ebpeketimaran. Su ke etew,” ke si Hisus, “ne rekelà se insarig kandin ne rekelà dema se egkepenareng kandin. Ne embiya dekdekelà pà se insarig kandin ne iyan pè be kenà dekelà pà se egkepenareng kandin.”