Search form

Lucas 12:49

Ke Kebperetiyaya ki Hisus ke Puunan te Kebpemekedsinggey te Hinawa dut te Telteleanak

(Mateo 10:34-36)

49Migkahi maa si Hisus te, “Iyan ku kinepengkayi te ampew te dunya su ed-ewit a te apuy ne iyan din meana ne egkukumen ku ke menge etew. Ne kiyug ku perem ne mehaan en egkeretemi.