Search form

Lucas 12:58

58Upama ke ruen edwagib kenikew ne ed-ewiten ka riyà te kukuman, ne pekidtuntey ka nevenar kandin gewii te keniyan ka pà te ralan su apey kenà ka ibpelaus diyà te uwis. Su embiya ebpekeetuvang ka riyà te uwis ne ibehey ka riyà te menge pulis, ne ke menge pulis se ebilanggù keykew.