Search form

Lucas 12:6

6Migkahi pa maa si Hisus te, “Ruen deisek ne pepenuk ne egkepemasa te lelima ne timan ne deruwa rà ne tumbaha. Ne misan iring ketà se kevavà te elehà din, ne warà seveka rà kandan ne egkelipatan te Eleteala.