Search form

Lucas 13:10

Ruen Egkunterà ki Hisus ne Edawey perem kandin te Ebpemawì dut te Hewii ne Id-imeley

10Senge Hewii ne Id-imeley ne riyà si Hisus te Baley ne Ebpengedian te Hudiyanen te penduan dan su ebpenurù.