Search form

Lucas 14:10

10Ini se meupiya ne ed-ul-ulaan niyu embiya egkeinggat kew riyà te kevurunan, diyà kew pinuu te iniyuhan. Su embiya ve ed-uvey ke mibair te kevurunan ne egkehiyan kew te, ‘Kenà kew ma ruen dà pinuu su kayi kew pinuu te sineruwan ebpinuuwan.’ Ne ketà ne egkeedatan kew rutun te merakel ne etew.