Search form

Lucas 14:5

5Ne migkahi en si Hisus kandin te, “Embiya ruen senge etew keniyu ne ruen anak din etawa sapì din ne neulug diyà te meralem ne kalut te Hewii ne Id-imeley, ne maa kenà niyu edegdehawan te ebpehaun su geina ne Hewii ne Id-imeley?”