Search form

Lucas 14:8

8“Embiya egkeinggat kew riyà te kevurunan te egkewing, kenà kew ed-una ebpinuu rut te ebpinuuwan te egkeedatan su kema ke ruen mepurù pà keykew ne ebpekeuma.