Search form

Lucas 16:11

11Su embiya kenà ka egkeserihan ne ebpeheweren te kearen kayi te ampew te dunya ne kenà ke en iya ebpeheweren te Eleteala rut te tidtu ne kearen diyà te langit.