Search form

Lucas 16:12

12Ne embiya kenà ka egkeserihan ne ebpeheweren te kearen ne kenà keykew, ne kenà ka ebeheyan te Eleteala te tidtu ne kearen nu riyà te langit.