Search form

Lucas 17:10

10Ne engketà kew red dema,” ke si Hisus, “embiyà netuman niyu en ke langun ne ibpehelevek te Eleteala keniyu ne kahi kew rà te, ‘Menge edsugsuhuen kiyu rà te Eleteala, ne kenà edait ne edeyuen kiyu su midtuman tew rà ke insuhù din kenitew.’”