Search form

Lucas 17:11

Neulian ni Hisus ke Sepulù ne menge Etew ne Kevuwaen ne muna pà te It-it

11Guna su ebpependiyan en si Hisus te Hirusalim ne riyà mebayà sikandin te eletan te pruvinsiya ne Semeriya wey Geliliya.