Search form

Lucas 17:2

2Iyan pà tumù ne ebperiwetuwan ke lieg din te mevehat ne batu ne id-antug diyà te rahat su apey kenà sikandin se puunaan te kebpekedsalà dut te mevavà ne etew ne edsarig kediey.