Search form

Lucas 17:31

31“Ketà ke egkeuma arà ne hewii,” ke si Hisus, “ne embiya ruen etew riyà te ruwangen te baley rin ne kenà din en lilingaya ke keleglehan din. Ne engketà ded dema ke riyà sikandin te pengengewiran, kenè en med-ulì diyà te valey su egkuwa te piya engkey en.