Search form

Lucas 17:34

34Ne ini se tendai nu nevenar, embiya merukilem se kedlived din kayi ne ruen ebpeulirey ne deruwa ne etew, ne ebpekeruma ke senge etew kandin ne egketahak ke seveka.