Search form

Lucas 17:37

37Ne ketà ne mid-insà ke menge edumdumaan ni Hisus kandin te, “Endei ve ini egketuman?” Ne midtavak din te tatap ne beseanan, ke sikandin te, “Piya endei se ruen minatey rin ne ketà eburun ke menge uwak.”