Search form

Lucas 17:4

4Embiya ebpekedsalà sikandin kenikew te kepipitu te lusud te senge keandew ne kepipitu rema sikandin ebuyù kenikew te, ‘Nekedsendit a te mid-ulaula ku, menu ke pesehara a nu,’ ne pesahara nu rema sikandin.”