Search form

Lucas 18:17

17Sebenarvenar ini se egkehiyen ku, ke etew ne kenà edtelimà te Kedetui kandin te Eleteala iring te kedtelimà kayi te reisek ne vatà ne kenà ebpekelusud sikandin dut te menge etew ne Edetuan te Eleteala.”