Search form

Lucas 18:40

40Guna su nerineg ni Hisus ne mid-itindeg pà sikandin ne midsuhù te ibpepikit ke pisek kayi te kandin. Nekeuvey ki Hisus ke meama ne pisek ne mid-insaan din te,