Search form

Lucas 18:7

7Ne menu kenà be edtindeg ke Eleteala dut te kandin ne menge etew embiya ebpengeningeni ran diyà te kandin te merukilem meandew? Maa edlanganlangan pè bè sikandin se edtavang kandan?