Search form

Lucas 19:14

14“Ugaid ne ini se mehinged te inged din ne neepes kandin, ne guna su mid-ipanew sikandin ne ruen midsuhù dan te ebpesabut ketà te etew ne edsempayat te gelal kandin se egkahi te, ‘Kenà key egkiyug ne sikandin se edatù kenami.’