Search form

Lucas 19:17

17“Migkahi ini se meama ne behu pà ne edatù te, ‘Arà be! Meupiya ka su mibpegelep ke ves iya rema! Geina te egkeserihan ka te deisek ne kureta ne iyan ku idsarig kenikew ne ebpekemalen ku sikuna te sepulù ne inged.’