Search form

Lucas 19:31

31Ne embiya ruen ed-insà keniyu te, ‘Meambe ke ed-ekaran niyu ke nati ne kudà?’ ne iyan niyu kehiya te, ‘Ke Kerenan dey se ebpegingawà te egkeunturan din ne mehaan dà id-ulì.’”