Search form

Lucas 19:7

7Nerineg kayi te merakel ne etew ini se migkahi ni Hisus ki Sekiyu ne mibpemeviyig dan se egkahi te, “Meambe ke miduma si Hisus diyà te valey te etew ne mekesesalà?”