Search form

Lucas 2:16

16Arà dà ne midahewrahew ran en mid-ipanew ne netuen dan en si Maria ki Jose ne nekita ran en ini se vatà ne impeirehà diyà te ebpemekeenan te kudà. Ne nekita ran dema si Maria wey si Jose ketà.