Search form

Lucas 2:2

2Ini pà ke neuna ne kebpesurat dan te ngaran dan gewii te iyan midtendù ni Agustu ne gubinedur diyà te inged ne Siriya ne si Cirenio.