Search form

Lucas 2:26

26Ne daan en ne mibpeketuenan kandin dut te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà te kenà pà ebpatey sikandin taman te kenà din mekita ke Mesiyas arà se Impasad te Eleteala ne Kerenan dengan ne Ebperetuen te langun.