Search form

Lucas 2:44

44Iyan dan kunaan ke kayi red sikandin te menge ruma ran ne midlevundus dan en se ed-ipanew te neep-epunan. Ne arà pà ne mibpemengà dan si Hisus kayi te menge suled dan wey menge ruma ran.