Search form

Lucas 2:46

46Ne iketelu rin ne andew ne arà pà ne netuen dan diyà te Nekebpuru ne Valey te Eleteala. Su riyà ebpemekibitiyara sikandin te menge meyterù te Hudiyanen se ebpemineg te lalag dan wey ebpenginginsaan din sikandan.