Search form

Lucas 20:15

15Arà dà ne migeweran dan ne miguyud dan diyà te luwal dut te pemulaan ne mid-imetayan dan en.

“Na,” ke si Hisus, “geina te iring kayi se mid-ulaula ketà te menge etew ne pinekamal te pemulaan, ne engkey se ibped-ulaula kandan dut te kemuney?