Search form

Lucas 21:28

28Embiya edrudsùrudsù en ini se migkahi ku te kegketuman din ne kenà kew kelugkai ugaid ne kehalew kew su mehaan kew en ebpekeliyu.”