Search form

Lucas 21:8

8Ne migkahi si Hisus te, “Uram kew su apey kenà kew meekali dut te menge etew ne metau ne edliyuk. Su merakel se edlepew ne engkungkun ne siaken en ne egkahi ran te, ‘Siaken en ini ke Impasad te Eleteala ne Ebperetuen te langun!’ Ne egkahi ran te, ‘Ini en ke ketepusan ne hewii,’ ugaid ne kenà kew eduma kandan.