Search form

Lucas 22:17

17Ne ketà ne migkuwa ni Hisus ke ed-inumen ne impeselamat din te Eleteala ne migkahi sikandin te, “Pesemsemeey kew ve se ed-inum kayi.