Search form

Lucas 22:26

26Ugaid ne kenà kew ed-iring ketà, su embiya ruen seveka keniyu ne egkiyug ne ebmepurù ne iyan din kemeyidan ne mebpeembavà te hinawa rin iring te ineriyan en. Ne embiya ruen egkiyug ne egkeunutan ne medlila te hinawa rin te edsugsuhuen te menge ruma rin.