Search form

Lucas 22:33

33Ne migkahi si Pedro te, “Kenà a ebpitas kenikew, Kerenan, misan egkevilanggù ka ne ketà ad dema. Embiya ebpatey ka ne ebpekid-unung a kenikew.”