Search form

Lucas 22:44

44Ne gaina te nepenù en si Hisus te kemutuwan ne mid-ilut pà se kebpengeningeni rin te Eleteala, ne ketà ne edtehaktak diyà te tanà ke rimuseng din ne iring en te lengesa.