Search form

Lucas 22:56

56Ne ruen ketà senge etew ne raha ne edsugsuhuen ne nekekita ki Pedro te nesilaan te rayag dut te apuy. Midtengtengan din si Pedro ne migkahi en te, “Ini ne meama ne ruma red ketà te midsigkem dan.”