Search form

Lucas 23:13

Nepasad ke Kukuman Dan te Ed-imetayan si Hisus

(Mateo 27:15-26; Marcos 15:6-15; Juan 18:39–19:16)

13Guna su kayi en maa si Hisus te ki Pilatu ne miburun ni Pilatu ke menge mepurù te terebpelengesa, ke menge egkeunutan wey ke merakel ne etew.