Search form

Lucas 24:50

Nevatun si Hisus Diyà te Langit

(Marcos 16:19-20; Nenged-ulaula 1:9-11)

50Ne ketà ne mibpeneheewit din sikandan diyà te liyu te inged ne Hirusalim uvey te inged ne Biteniya. Nekeuma ran ne ingkayew rin ke belad din ne impenuvadtuvad kandan.