Search form

Lucas 3:25

25si Jose ne anak ni Matatiyas,

si Matatiyas ne anak ni Amos,

si Amos ne anak ni Nahum,

si Nahum ne anak ni Isli,

si Isli ne anak ni Nagey,