Search form

Lucas 4:2

2Ne ketà ne lusud te neked-epat nepulù ne hewii ne mibpenggeraman en si Hisus ni Setanas ke datù te pekaid. Ne ini ne menge hewii ne warà bulug mekekaan sikandin ne ketà ne nevitil nevenar si Hisus.